5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิทยากร อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ในเมนู ปอเปี๊ยะทอดจีน ปอเปี๊ยะสด ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม/ไส้หมูสับ ณ ห้อง10206 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพโดย //Admin_SR//Admin_pp
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000051
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup