5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้แฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินอ่อน โรลสตรอเบอรี่ ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม และเค้กฝอยทอง ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพโดย //Admin_SR // Admin_PP
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000048
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup