5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
 

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วันธนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู เค้กเนยสด เค้กช๊อคโกแลต เค้กชิฟฟ่อนวนิลา เค้กกาแฟ และเค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม และห้องเบเกอรี่ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพข่าวโดย //Admin_KK //Admin_SR
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000074
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup