5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย 1
 

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย1 (ระยะสั้น 2 วัน) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กระทงทอง กรวยกะหรี่ ถุงทอง ช่อม่วงไส้ฟัก ขนมจีบไทยไส้ปลา ขนมต้มใบเตย และปั้นขลิบไส้กุ้ง ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพข่าวโดย //Admin_KK
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000111
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup