5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
 

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1 (วันเสาร์-อาทิตย์) โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช ขนมปังไส้กรอก ขนมปังชินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองพริกเผา ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพข่าวโดย //Admin_KK
เนื้อหาข่่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000132
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup