5
Prev
Next
 
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 13 กรุงเทพมหานคร
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 13 กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะทำงานเข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1-2 ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพข่าวโดย //Admin_AT

เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000055
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup