5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
 

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกะหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เข้าอบรม วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรได้ผ่านการตรวจATKเป็นที่เรียบร้อย


ภาพโดย //Admin_AT //Admin_SR
เนื้อหาข่่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000308
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup