5
Prev
Next
 
หารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ
หารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ
 

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เข้าร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ผลงานให้กับสังคมในการเป็นแหล่งอ้สงอิงทั้งในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน การวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาขยายเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพและข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03 พฤศจิกายน 2564
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000182
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup