5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกระหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10305 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2564
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000229
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup