5
Prev
Next
 
อบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 

วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 10 ท่าน 

วันที่ 1 มีนาคม 2563  อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรอบรมทฤษฏีเบเกอรี่(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเค้ก ขนมปังและพาย ด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ และอาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ ทฤษฏีสุขาภิบาลอาหาร  

วันที่ 2 มีนาคม 2563  อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นวิทยากรสาธิต เมนู ขนมปังขาไก่ ขนมปังแซนวิซ สโคน

วันที่ 3 มีนาคม 2563  อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ เป็นวิทยากรสาธิต เมนู คุกกี้อัลมอนด์ซาเบล ซอฟคุกกี้ บราวนี่

 

ภาพและข่าวโดย //Admin_PP //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 มีนาคม 2564
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000945
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup