6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
 

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ เค้กเนยสด เค้กช๊อคโกแลต เค้กชิฟฟ่อนวนิลา เค้กกาแฟ และเค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 ธันวาคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000442
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup