6
Prev
Next
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนศ.โรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมี่ยม
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนศ.โรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมี่ยม
 

ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง "เชฟพรีเมี่ยม" โดยว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมวิทยากร อาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาธิตในเมนู พิซซ่า และพาสต้า อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์อิทธินันท์ วงษ์ฟัก อบรมหลักการเขียนแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม

ภาพและข่าวโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03 ธันวาคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000499
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup