6
Prev
Next
 
ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ม.สวนดุสิต
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทางด้านอาหาร จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร 12 (ชั้น 6) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 ธันวาคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000268
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup