6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
 
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1 (วันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 12 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังไส้กรอก ขนมปังซินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผา ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_PP
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000294
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup