6
Prev
Next
 
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร 10 (ชั้น 1 และ 2 ) และ อาคาร 12 (ชั้น 6) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 พฤศจิกายน 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000344
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup