6
Prev
Next
 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหารจากสถาบัน TAFE Queensland Australia
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหารจากสถาบัน TAFE Queensland Australia
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหาร จากสถาบัน TAFE Queensland Australia และ นำเยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่ โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ตลาดสด อตก รวมถึงอบรมการประกอบอาหารและเรียนรู้วัตถุดิบอาหารไทยโดยมีดร.นิพัทธ์ชนก   นาจพินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2563 ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12 มกราคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000294
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup