6
Prev
Next
 
อบรมการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
อบรมการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย ให้ดำเนินจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 40 ท่าน โดยมีอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในเมนู Serradura Pudding ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 ธันวาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000314
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup