6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตร เค้กและคุกกี้1
อบรมระยะสั้น หลักสูตร เค้กและคุกกี้1
 

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ เค้กเนยสด ชิฟฟ่อนวนิลา สปันจ์คัพเค้กกาแฟ เค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน  ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 ธันวาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000465
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup