5
Prev
Next
หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่นที่ 97 (วันอาทิตย์) [17 ธันวาคม 2566 - 3 มีนาคม 2567]
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่นที่ 79 (วันเสาร์) [2 ธันวาคม 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2567]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [25 พฤศจิกายน 2566 - 16 มีนาคม 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2566 [1 - 30 พฤศจิกายน 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2566 [1 - 31 ตุลาคม 2566]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 201 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [30 กันยายน 2566 - 27 มกราคม 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2566 [1 - 30 กันยายน 2566]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) 105 ชั่วโมง  [29 ตุลาคม 2566 - 4 กุมภาพันธ์ 2567]
 

 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1(เดือนกันยายน)
วันที่ 25 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนกันยายน 2566 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น200 (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (plus) รุ่น 200 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมี่กรอบ สาคูเปียกลำไย ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย (Plus) รุ่น 39 (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัด โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตรอบรมระยะยาว ขนมปังและพาย (Plus) รุ่น 39 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เเละดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องบุญชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น7 (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัด โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตรอบรมระยะยาว พื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่นที่ 7 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 3
วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย3 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติยุโรป (Plus) รุ่น 96
วันที่ 23 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) Plus รุ่น 96 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู Jaegerschnitzel(Pork with Mushroom Sauce) , Kartoffelsalat (German Style Potato Salad) , Poached Fish with Bearnaise Sauce ณ ห้องบรรยายและสาธิต และ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น199 (วันเสาร์)
วันที่ 23 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 199 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10304 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต