6
Prev
Next
อบรมระยะสั้น 1 วัน  [พฤษภาคม 2564]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2564 [1 - 31 พฤษภาคม 2564]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 75 (วันอาทิตย์) [1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2564]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันเสาร์) [3 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2564]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 91 (วันอาทิตย์) [6 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2564]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 3 (วันเสาร์) [7 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2564]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 186 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง [4 กรกฎาคม - 3 ตุลาคม 2564]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 185 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง สถานที่อบรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิิรินธร [5 มิถุนายน - 4 กันยายน 2564]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันอาทิตย์) [18 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนหัวข้อ"เรียนรู้อาหารไทย"
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดการเรียนการสอนหัวข้อ "เรียนรู้อาหารไทย" ให้กับนักเรียนโครงการละออพลัส ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 93 คน โดยมี อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ อาจารย์ธีรวรรณ ศรีทอง และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต เมนู มังกรคาบแก้ว และ ม้าฮ่อ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31
อบรมระยะสั้น หลักสูตร การเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กาแฟ ร้อน-เย็นต่างๆ ชาและเมนูที่ขายอยู่ในร้านกาแฟดังต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน ในเมนู ปอเปี๊ยะทอดจีน ปอเปี๊ยะสด ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม/ไส้หมูสับ ณ อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนธันวาคม 2563 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และภาคปฏิบัติ วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต