5
Prev
Next
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 190 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง (สถานที่อบรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร) [23 กรกฎาคม - 22 ตุลาคม 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฎาคม 2565 [1 - 31 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2565 [1 - 30 มิถุนายน 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2565 [1 - 31 พฤษภาคม 2565]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 93 (วันเสาร์) [2 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2565]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันเสาร์) [4 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 189 (วันอาทิตย์) [19 มิถุนายน - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 76 (วันอาทิตย์) [8 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 3 (วันเสาร์) [26 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2565]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีเมนูดังนี้ ในเมนูสเต็ก ได้แก่ สเต็กหมู สเต็กปลาแซลม่อน ในเมนูน้ำสลัด (สำหรับช่วงอายุ15-35ปี) ได้แก่ น้ำสลัดน้ำข้น น้ำสลัดงา น้ำสลัดข้าวโพด น้ำสลัดส้มหวาน น้ำสลัดธัญพืช และน้ำสลัดซีซ่าร์ ในเมนูน้ำสลัด (สำหรับช่วงอายุ36-50ปี) ได้แก่ น้ำสลัดเต้าหู้นมถั่วเหลือง น้ำสลัดใส สูตร1และ สูตร 2แบบญี่ปุ่น ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1 ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ และขนมชั้น ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร
วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2022 อาจารย์และคณะทำงานจำนวน 3คน นักเรียนจำนวน 9คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 13 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะทำงานเข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนพฤษภาคม 2565)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนพฤษภาคม 2565 (ภาคทฤษฎี วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และภาคปฏิบัติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต