5
Prev
Next
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 3  [25 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2567]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่นที่ 98  [26 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 205 [28 เมษายน - 8 กันยายน 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน (Plus) รุ่น 16 [27 เมษายน - 3 สิงหาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรครึ่งวันสำหรับครอบครัว (Family Cooking Class) [31 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรครึ่งวันสำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี [16 มีนาคม - 29 เมษายน 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือนพฤษภาคม 2567 [1 - 31 พฤษภาคม 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน เมษายน 2567 [1 - 30 เมษายน 2567]
 

 
สาธิตและสอนขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสาธิตและสอนขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ ในเมนู วุ้นกะทิใบเตย
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97
วันที่ 31 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97 โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู Pepper Steak with Rösti Potatoes รวมทั้งควบคุมการสอบปฏิบัติ และมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตร ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ การจัดการด้านธุรกิจร้านอาหาร
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8 โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในการทำ 5 Mother Sauces และ Cold Sauces
อบรมระยะยาวหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ควบคุมการสอบปฏิบัติการแต่งหน้าเค้ก และมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตร
โครงการบริการวิชาการเเก่สังคม ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 6/2567 ฝึกอบรมการทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมี คุณกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เทคนิคการหุงข้าว(ข้าวมันไก่) ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมี อาจารย์วฤติยา สมทะนะ และ อาจารย์วันธนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู บราวนี่ ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลูเบอรี่ ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า และขนมปังเนยสด ณ ห้องปฏิบัติการ ICS41 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 203 (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203 (วันอาทิตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ การแกะสลักผัก ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 อาคาร 10 ชั้น 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต