5
Prev
Next
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 37 (วันอาทิตย์) [6 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 186 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง  [26 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม 2565]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 75 (วันเสาร์) [22 มกราคม - 19 มีนาคม 2565]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 91 (วันอาทิตย์) [6 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2565 [1 - 31 มกราคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 185 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง  [9 มกราคม - 3 เมษายน 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันเสาร์) [3 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2564]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 3 (วันเสาร์) [7 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2564]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มให้กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ มหาชัย กรีน บูทีค อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ มหาชัย กรีน บูทีค อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มให้กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ เรือนโสภา อำเภอกระเทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ เรือนโสภา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มให้กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ วัดท่ากะบือ อำเภอกระเทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ วัดท่ากะบือ อำเภอกระเทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต