6
Prev
Next
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 75 (วันเสาร์) [22 มกราคม - 19 มีนาคม 2565]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 91 (วันอาทิตย์) [6 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 185 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง  [9 มกราคม - 3 เมษายน 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน  [พฤษภาคม 2564]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2564 [1 - 31 พฤษภาคม 2564]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันเสาร์) [3 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2564]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 3 (วันเสาร์) [7 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2564]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 186 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง [4 กรกฎาคม - 3 ตุลาคม 2564]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันอาทิตย์) [18 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10305 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ ในเมนู กาแฟ ร้อน-เย็นต่างๆ ชาและเมนูที่ขายอยู่ในร้านกาแฟดังต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1 ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ และขนมชั้น ณ ห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 21 ธันวาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่ให้กับพนักงาน บริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต