5
Prev
Next
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 194 (วันอาทิตย์) [27 พฤศจิกายน 2565 - 19 มีนาคม 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) [30 ตุลาคม 65 - 22 มกราคม 66]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 95 (วันเสาร์) [26 พฤศจิกายน 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2565 [1 - 30 พฤศจิกายน 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 193 (วันเสาร์) [29 ตุลาคม 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2565 [1 - 31 ตุลาคม 2565]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2565]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 77 (วันเสาร์) [6 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  [5 กรกฎาคม 2565 และ 12 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) ปิดรับสมัคร!! [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น4 (วันอาทิตย์)
วันที่ 2 ต.ค.65 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และควบคุมการสอบปฏิบัติ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์)
วันที่ 2 ต.ค.65 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป)รุ่น94 (วันเสาร์)
วันที่ 1 ต.ค.65 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป)รุ่น94 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์สมิตา มอร์เตโร และอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์)
วันที่ 1 ต.ค. 65 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10201และ10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต