5
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2565 [1 - 30 กันยายน 2565]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน สิงหาคม 2565 [1 - 31 สิงหาคม 2565]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 94 (วันเสาร์) [24 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 192 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 25 ธันวาคม 2565]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2565]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 77 (วันเสาร์) [6 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  [5 กรกฎาคม 2565 และ 12 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์) [31 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 191 (วันเสาร์) [20 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) ปิดรับสมัคร!! [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ ห้อง10101และ10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารยุโรป รุ่น93 (วันเสาร์)
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป) รุ่น 93 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 เมนูบันนอฟฟี่พาย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู บันนอฟฟี่พาย ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนสิงหาคม 2565)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนสิงหาคม 2565 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 สิงหาคม 2565 และภาคปฏิบัติ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต