Prev
Next
 
จัดอบรมการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้า รุ่นที่ 2
จัดอบรมการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้า รุ่นที่ 2
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้  ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย // Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 สิงหาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000097
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup