Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2
 

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน "ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน จังหวัดสุพรรณบุรี" รุ่นที่ 2 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ข้าวกล้องยำรสลาบ และ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู หมูสะเต๊ะ ต้มจิ๋วหมู และ ผัดไทย

ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข่าวโดย //admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 สิงหาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000165
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup