Prev
Next
 
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)
 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษาอาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และอาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ในเมนูต่างๆ ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เมนูผัดไทยชาววังและหมี่กรอบทรงเครื่อง โดยอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง

เมนูขนมจีบและซาลาเปา โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา

เมนูเสต็กและสปาเก็ตตี้ โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

เมนูขนมชั้นกุหลาบและฟักทองสังขยา โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์

เมนูฮอยจ๊อปูและแฮ่กึ๊น โดยอาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม

ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ข่าวโดย //Admin_TS

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 สิงหาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000035
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup