Prev
Next
 
วิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น จังหวัดจันทบุรี
 

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านOTOP จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ในเมนูและสถานที่ดังนี้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้าน บ้านต้นเลียบ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมนูด้งนี้ แกงคั่วไก่มะละกอเหลือง , แกงไข่ชะมวง , น้ำพริกเผาจิ้งหรีด , ขนมทุเรีบนปั้นจิ้ม และแกงผักนางออมปลาดุก

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้าน บ้านเสม๋็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมนูดังนี้  น้ำพริกกะปิ+ใบขลู่ทอด , ต้มยำหอยพอก , พล่ากุ้งข่าอ่อน , ต้มส้มปลากระบอกมะเขือคัน

และลอดช่องมะพร้าวอ่อน
 
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เมนูดังนี้ เส้นจันทร์ผัดปู , น้ำจิ่มซีฟู้ด , ขนมลูกเต๋าไส้ลูกจาก และหมูชะมวง
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 กรกฏาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000080
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup