Prev
Next
 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
 

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเบเกอรี่ ภายในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ภาพและเนื้อหา//Admin_KK

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000132
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup