Prev
Next
 
วิทยากรการเตรียม การปรุง และการจัดตกแต่งอาหารให้กับพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี
วิทยากรการเตรียม การปรุง และการจัดตกแต่งอาหารให้กับพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี
 

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง และนางสาวอภิวรรณ ฟักน่วม บุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เรื่องการเตรียม การปรุง ในเมนู ยำถั่วพู ข้าวคลุกกะปิ ซัลซ่ามะม่วงกุ้งย่าง  น่องไก่บาร์บิคิว  มูนไก่  มันฝรั่งฟองดอง พูเรฟักทอง ผักผัดเนย ขนมจีนซาวน้ำเทโพหมูย่าง และการจัดตกแต่งอาหารให้กับพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ณ อาคารเรียนศูนย์การเรียน RCA อาคาร C

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 มิถุนายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000146
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup