Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรการเตรียมและประกอบอาหารเบื้องต้น ให้กับพนักงานสูทกรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
อบรมหลักสูตรการเตรียมและประกอบอาหารเบื้องต้น ให้กับพนักงานสูทกรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 

วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมและประกอบอาหารเบื้องต้น ให้กับพนักงานสูทกรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัยา เมฆราวี และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ผัดเปรี้ยวหวาน แกงเลียง ผัดไทย ต้มข่าไก่ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 มิถุนายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000161
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup