Prev
Next
 
วิทยากรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการอาชีพ
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการอาชีพ ในเมนูข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูใส้หมู และก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ณ ห้อง10102 อาคาร10 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000128
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup