Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
 

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กระทงทอง กรวยกะหรี่ ถุงทอง ช่อม่วงไส้ฟัก ขนมจีบไทยไส้ปลา ขนมต้มใบเตย ปั้นขลิบนึ่งไส้กุ้ง ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000451
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup