Prev
Next
 
อบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ
 

10-16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากประเทศอังกฤษ จำนวน 14 คน  โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ อาจารย์นคร แซ่สี อาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ อาจารย์นิคมศรม อักษรประดิษฐ์ และอาจารย์เกษรินทร์ มีทอง ดำเนินการสอน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู ผัดไทยกุ้งสด ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว และผัดผักรวม สอนโดยอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ณ อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตการแกะสลักและเมนูอาหาร ต้มข่าไก่ น้ำพริกลงเรือ แกงส้ม กล้วยบวชชี สอนโดยอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ณ อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู ยำหมูย่าง ห่อหมก ข้าวเหนี่ยวมะม่วง มัสมั่นไก่ สาธิตโดยอาจารย์ นคร แซ่สี ณ อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู หมู ไก่ กุ้งสะเต๊ะ ส้มตำ ข้าวตัง ปอเปี๊ยทอด สาธิตโดยอาจารย์ ทรงพล วิธานวัฒนา ณ อาคาร 12 ชั้น 6

 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000068
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup