Prev
Next
 
อบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ
 

10-16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนจากประเทศอังกฤษ จำนวน 14 คน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู ผัดไทยกุ้งสด ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว และผัดผักรวม สอนโดยอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แกะสลักผัก และสาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มข่าไก่ น้ำพริกลงเรือ แกงส้ม กล้วยบวชชี สอนโดยอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู ยำหมูย่าง ห่อหมก ข้าวเหนียวมะม่วง มัสมั่นไก่ สาธิตโดยอาจารย์นคร แซ่สี และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู หมู ไก่ กุ้งสะเต๊ะ ส้มตำ ข้าวตังหน้าตั้ง ปอเปี๊ยะทอด สาธิตโดยอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาธิตในเมนู แกงเผ็ดเป็ดย่าง ต้มยำกุ้ง ข้าวคลุกกะปิ สาธิตโดยอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ อาจารย์เกษศิรินทร์ มีทอง อาจารย์นิคมศม อักษรประดิษฐ์ 

 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000196
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup