Prev
Next
 
วิทยากรบรรยายและสาธิตการทำข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่าย
วิทยากรบรรยายและสาธิตการทำข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่าย
 
วันที่ 28  ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน เชิญอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิคต่างๆพร้อมสาธิตการทำอาหารในเมนู การทำข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่าย ณ กรมการจัดหางาน  ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 ธันวาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000228
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup