Prev
Next
 
ต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย
ต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา กับ Rosny College, Tasmanian ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาเชฟด้วยตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาหาร และภาษาต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ Rosny College, Tasmanian ประเทศออสเตรเลีย ในการส่งนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนในช่วงกลางปี 2018 ด้วย ภารกิจข้างต้น จึงเป็นการตอบย้ำศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอัตลักษณ์ด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 ธันวาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000234
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup