Prev
Next
 
ศึกษาดูงานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การผลิตและการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศึกษาดูงานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การผลิตและการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมศึกษาดูงานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การผลิตและการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000541
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup