Prev
Next
 
คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Tiparos Challenge 2017 Rising Star Chef
คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Tiparos Challenge 2017 Rising Star Chef
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 น้ำปลาแท้ตราทิพรส ได้จัดโครงการ Tiparos Challenge 2017 Rising Star Chef การแข่งขันการทำอาหารในระดับนักศึกษาเพื่อค้นหาผู้มีทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยม โดยมีอาจารย์จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยมีโจทย์การแข่งขันเป็น"ตามรอยอาหารของพ่อ...เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง" ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000233
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup