Prev
Next
 
คณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเกษตร" ณ อำเภอสามโคกและอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000238
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup