Prev
Next
 
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม หัวหน้าโครงการอบรมอาหารยุโรป ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (รงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ชุด อาหารจานเดียว ตอน  เส้นสุขภาพ ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000101
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup