Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสบดี)
 

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ุ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูเค้กผลไม้ โรลมะนาว ชิฟฟ่อนเค้กหน้านิ่มส้ม และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังโรลทูน่า ขนมปังสองสี ขนมปังไส้ครีม ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000248
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup