Prev
Next
 
ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ผู้จัดการ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์  และ อาจารย์นพสิทธ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 กรกฏาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000216
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup