Prev
Next
 
วิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
 

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม "Authenticity of Thai Food The World" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย "รสไทยแท้" ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13 กรกฏาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000209
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup