Prev
Next
 
วิทยากรโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ การกำกับดูแลสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีค่าดัชนีมวลกายลดลง ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 กรกฏาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000255
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup