Prev
Next
 
สาธิตหลักสูตรขนมไทยให้กับบุคลากรสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำขนมไทย โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สาธิตเมนู ถั่วแปบธรรมดา ถั่วแปบปากหม้อ ข้าวต้มมัด กล้วยไข่เชื่อม กล้วยน้ำว้าเชื่อมสีแดง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สาธิตเมนู เม็ดขนุน ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สาธิตเมนู ทองเอก ขนมต้ม ขนมสอดไส้ ขนมถ้วย ในวันที่ื 29 มิถุนายน 2560 สาธิตเมนู เปียกอ่อน เปียกปูน เปียกปูนกะทิสด ตะโก้กระทงใบเตย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สาธิตเมนู ลูกชุบ ขนมด้วง ขนมชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่บุคลากรจำนวน 25 คน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 มิถุนายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000460
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup