Prev
Next
 
อบรมเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 8 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล นำโดยอาจารย์นคร แซ่สี  และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู ยำเนื้อย่าง ผัดกระเพราไก่ไข่ดาว ต้มข่าไก่ ทับทิมกรอบ ข้าวเหนียวมะม่วง ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 มิถุนายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000323
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup