Prev
Next
 
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จากSchoolcraft College
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 8 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล ไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบไทย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(ตลาดอตก.)  และวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดร่มหุบ วัดจุฬามณี และ วัดบางกุ้ง                                         

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000364
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup