Prev
Next
 
อบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1
อบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1
 

วันที่ 27 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารญี่ปุ่น ได้แก่ ซูชิ ซุปเต้าเจี้ยว และ ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น และอาจารย์ ธีราพร นิลรัตน์ เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการทำเบเกอรี่ ได้แก่ เยลลี่โยเกิร์ตบลูเบอรี่ คุกกี้ธัญพืชทรงเครื่อง และ น้ำผักเพื่อสุขภาพ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 พฤษภาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000321
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup