Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
อบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
 

ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดย วันที่ 1 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ในการประกอบอาหารว่างแบบญี่ปุ่น ในเมนู ชูว์ครีม โรลชาเขียวถั่วแดง โดรายากิ ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) และวันที่ 2 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นคร แซ่สี เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ในการประกอบอาหารว่างแบบญี่ปุ่น ในเมนู แซนวิชทงคัตสึ ทาโกะยากิ เกี๊ยวซ่า ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 เมษายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000353
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup