Prev
Next
 
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
 

วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง  ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝึมือ สาขา การประกอบอาหารไทย หัวข้อ" การประกอบอาหารประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่เมนู ข้าวผัด ลาบหมู ผัดเปรี้ยวหวาน แกงเขียวหวานไก่ ผัดไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ท่าน ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 มีนาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000363
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup