Prev
Next
 
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่ 1
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่ 1
 

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่1 จำนวน 28 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต และ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในเมนู ข้าวอบสัปปะรด วุ้นลูกชุบ แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22 มีนาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000349
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup