Prev
Next
 
จัดสาธิตการประกอบอาหาร งาน Jobs for Thailand 4.0
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดสาธิตการประกอบอาชีพในรูปแบบต่างๆประกอบไปด้วยเมนู ข้าวคลุกกะปิมากิ (ข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเป็นไทย) โดยอาจารย์ ญาณัช มะอาจเลิศ และ น้ำสลัด(รสพิซซ่า ลาบ สไปซี่และธัญพืช) เสิร์ฟคู่กับผลิตภัณฑ์ผักจากโครงการหลวง โดยอาจารย์ นพสิทธิ์ ภู่ทอง และ อาจารย์ อภิวรรณ ฟักน่วม ณ สยามสแควร์ ซอย5

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 กุมภาพันธ์ 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000349
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup