Prev
Next
 
จัดเลี้ยงอาหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดเลี้ยงอาหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
วันที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำอาหารจัดเลี้ยงงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมโดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์,อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ,อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ,อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมลำพอง และ ห้องอาหารVIP โรงแรมสวนดุสิต เพลส โดยมีเมนู ไข่ยัดไส้ น้ำพริกลงเรือปลาฟู หมูหวาน ปลาผัดเปรี้ยวหวาน ต้มจิ๋ว และยำมะเขือยาว
 
 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000352
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup